ALLIANSFÖRENINGEN

Alliansföreningen har f.n. tre medlemsföreningar:
IFK Stockholm Bowlingklubb - IFK Stockholm Fotbollklubb - IFK Stockholm Simklubb